HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG - TÂN NHẬT MINH GROUP

Trong quá trình hoạt động hơn 6 năm, Tân Nhật Minh đã phục vụ nhiều Ngân hàng, Tập đoàn, Cơ quan NN, Uỷ ban, Trường học, Trung tâm... *XEM Xin ghi lại đây: Một trong những Tập đoàn, Quí Công ty, Khách hàng tiêu biểu, điển hình mà chúng tôi đã được hợp tác !

Ngày đăng: 15-08-2015

731 lượt xem

 
Tân Nhật Minh với Slogan "Hãy nói lời cảm ơn" sẽ kiến tạo hạnh phúc - nâng tầm thương hiệu cho Bạn và cả chúng tôi.
* Xin ghi lại đây: Một trong những Tập đoàn, Quí công ty, Khách hàng tiêu biểu - điển hình mà Tân Nhật Minh đã được hợp tác!
 
By: Tân Nhật Minh - Newsun Group

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
0901460008